Erik Krottje

Bevlogen en enthousiast enerzijds, rustig en empathisch anderzijds. Door goed te luisteren en te kijken naar mogelijkheden probeer ik zo goed mogelijk de vertaalslag naar de praktijk te maken. Medio 2022 ben ik afgestudeerd als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Een weloverwogen keuze, omdat ik mensen met een beperking en / of bijkomende problematieken graag help om kwaliteit aan zijn of haar leven toe te voegen.

Tijdens mijn opleiding heb ik meerdere facetten van de zorg doorlopen. Zo heb ik mensen met een licht verstandelijke beperking ondersteund bij wonen en werken. Mensen woonden samen in een woonvorm of woonden ambulant. Ook heb ik een jaar dagbesteding aangeboden, hier heb ik de buiten-werkploeg en de mensen in de loods begeleid.

Inmiddels werk ik als zelfstandige voor meerdere organisaties op ZZP-basis. Ik heb hierdoor ook de nodige ervaring opgedaan met andere doelgroepen, die zowel verstandelijk als lichamelijk op een ander niveau functioneren. Momenteel voer ik opdrachten uit op woongroepen en biedt dagbesteding aan mensen met een middelmatige tot ernstig verstandelijke beperking die kampen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Ik neem opdrachten voor zowel de korte als de lange termijn aan. Wanneer u op zoek bent naar iemand die u of één van uw naasten begeleiding en / of verzorging wilt verlenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Veelgestelde vragen

  • Licht verstandelijk beperkt (Lvb)
  • Middelmatig verstandig beperkt (Mvb)
  • Ernstig verstandelijk beperkt (Evb)
  • Jong volwassen
  • Senioren
  • Alleenstaande minderjarige asielzoekers (Ama’s)
Ik heb een natuurlijk gevoel voor het bieden of afwerken van een programma voor dagbesteding. Dit kan zowel 1 op 1 als in groepsverband. Ook heb ik ruime ervaring in de woonbegeleiding.
Dit is afhankelijk van de het type zorg en de daarmee gepaarde zorgzwaarte. Ook de uren (dag / avond), weekend zorgen voor verschillende tarieven.
Ik onderscheid mij door mee te denken met de klant / cliënt. Iedere vraag van zorg probeer ik voor de cliënt zo passend mogelijk te maken. Hierin denk ik in oplossingen in plaats van beperkingen. Door oprecht naar de cliënt luisteren te luisteren, wil ik deze het gevoel geven dat hij of zij er toe doet!
  • MMZ 4 – Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  • Eerste Hulp en AED
  • Bedrijfshulpverlener
  • GRT-training: Gedrags Regulatie Training (Agressie hantering)

Neem contact met mij op

Wilt u meer informatie over mijn werkzaamheden en mogelijkheden om samen te werken? Vul dan hieronder het contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.